Szkolenia

Szkolenia dla sprzedawców

W przypadku nowego personelu lub nowej działalności zakładającej obrót alkoholem, każdy przedsiębiorca ma obowiązek zapoznać się z warunkami  sprzedaży tegoż. Nie jest to materia bardzo trudna jednak jeśli nie udaje się tego zrobić samemu GKRPA zorganizuje odpowiednie szkolenia.

Oferta szkoleń dla sprzedawców jest bardzo szeroka i dostępna. W razie dużego zapotrzebowania GKRPA zleci przeprowadzenie profesjonalnych warsztatów jeśli więc czujesz, że jest taka potrzeba koniecznie daj nam znać. W bardziej licznej grupie zainteresowanych osób każde szkolenie jest bogatsze o wymianę doświadczeń między kursantami tak więc warto w nich uczestniczyć.

Przeszkolenie pracowników czy też przedsiębiorcy nie jest jednak gwarantem utrzymania zezwolenia na handel alkoholem. Zachowanie zezwolenia gwarantuje jedynie aktywne i sumienne przestrzegania prawa, zwłaszcza w najważniejszych kwestiach a mianowicie:

– Zakaz sprzedaży nieletnim

– Zakaz sprzedaży nietrzeźwym

– Zakaz sprzedaży na kredyt lub pod zastaw

– Obrót tylko alkoholem z legalnych źródeł

– Właściwe oznaczenie stoiska z alkoholem

Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś koniecznie zapoznaj się z Warunkami Sprzedaży Alkoholu 

Najbliższe szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych odbędzie się 11 stycznia 2016 roku o godzinie 10:00.

W programie szkolenia:

  • Warunki i zasady prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych
  • Prawo miejscowe gminy Pilchowice w zakresie polityki wobec alkoholu
  • Zasady prowadzenia kontroli przedsiębiorców sprzedających alkohol przez upoważnionych członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  • Zmiany ustawowe w zakresie składania oświadczeń i wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2016

Prosimy o potwierdzenie chęci odbycia szkolenia pod adresem email: gkrpa@pilchowice.pl, poprzez formularz kontaktowy lub pod numerem telefonu 508 007 849 wraz z pozostawieniem kontaktu do państwa.

Zapisy trwają do 6 stycznia 2016, po tej dacie podamy miejsce szkolenia wszystkim zainteresowanym.

Masz pytania lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami, nie czekaj!

POZNAJ SKŁAD KOMISJI

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w istniejącym składzie została powołana zarządzeniem Wójta z dnia 16 lutego 2015 roku. W konsekwencji nowego podejścia do kompetencji rad sołeckich członkami Komisji zostali przedstawiciele każdego sołectwa Gminy Pilchowice.