Obrót Alkoholem

Dla sprzedawców

Alkohol jest legalnym lecz regulowanym towarem – obrót nim jest ściśle uregulowany i kontrolowany. Mając punkt sprzedaży warto dobrze znać warunki prowadzenia handlu tym szczególnym produktem.

Masz pytania lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami, nie czekaj!

CZYM JEST GKRPA?

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to komisja powołana i działająca na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, utworzona przez zespół ludzi, których zadaniem jest realizacja zadań tejże ustawy, a także ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.