Profilaktyka

Programy Profilaktyczne

Programy terapeutyczne to zestawy zajęć i materiałów w formie plakatów i ulotek które będąc zatwierdzone przez Państwową Organizację Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są dostępne u licznych dostawców.

W gminie Pilchowice realizowane są dwa programy zatwierdzone jeszcze w 2014 roku. Są to programy które były realizowane również w latach ubiegłych a mianowicie:

Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł

Jest to zestaw gadżetów, ulotek i plakatów wraz z programem profilaktycznym skierowanym do młodzieży szkolnej. Program jest ten realizowany już od lat przez co jego zawartość jest dosyć dobrze znana tak nauczycielom i pedagogom jak i rodzicom. Cenną częścią tej konkretnej kampanii są badania ankietowe prowadzone wśród młodzieży oraz ich wyniki. Wydawcą programu jest:

Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych

ul. Grochowska 45A, 60-277 Poznań
tel.: 61 855 33 81
email: kontakt@trzezwyumysl.pl

www.trzezwyumysl.pl

 

Program Postaw na Rodzinę

To podobny zestaw materiałów marketingowych stawiający jednak większy nacisk na relacje młodzieży z rodzicami. Według założeń programu lepsze zapoznanie się rodziców z potrzebami młodzieży oraz młodzieży z racjami rodziców stanowi podstawę zdrowego funkcjonowania rodziny, co jest zawsze cenne również w ujęciu globalnym. Wydawcą programu jest:

Krakowska Akademia Profilaktyki

ul. Jaskółcza 4/1, 30-105 Kraków
tel.: (12) 635 20 20
fax: (12) 635 19 19
email: info@akademiaprofilaktyki.pl

www.postawnarodzine.pl 

Oba programy są realizowane do wyczerpania zasobów przez pedagogów szkolnych. Po konsultacjach z kadrą pedagogiczną ustaliliśmy jednak inny wybór programów na rok 2016r gdyż obecne zostały już w dużej mierze poznane i mimo zmian z edycji na edycję wciąż pozostają w gruncie rzeczy podobne.

Niemniej jednak oba programy zostały zakupione przez GKRPA w zgodzie z planem finansowym i programem profilaktyki na rok 2015 sporządzonym pod koniec 2014 roku i zostaną w pełni wykorzystane.

Masz pytania lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami, nie czekaj!

Pedagodzy szkolni

Na czym polega praca pedagoga i w jaki ma zakres obowiązków? Pedagog szkolny to jedna z najbardziej odpowiedzialnych funkcji w szkole. Zobacz jak wiele zależy od dobrego pedagoga.