DYŻURY

TABELA GODZINOWA


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych utworzyła w latach ubiegłych punk konsultacyjny z zakresu terapii uzależnień. Sama komisja również prowadzi swe dyżury dla każdego zainteresowanego.

Czwartek - Przewodniczący

W każdy czwartek przewodniczący GKRPA jest obecny w urzędzie gminy w pokoju nr 8 w godzinach od 13:00 do 16:00. Celem tej obecności są przede wszystkim sprawy urzędowe, współpraca komisji z trzecim sektorem, GOKiem i wszystkimi innymi instytucjami gminnymi oraz sprawy organizacyjne. W pilnych przypadkach służy on również pomocą we wszystkich innych sprawach.

Środy - Terapeuta

W Gminie Pilchowice funkcjonuje punkt konsultacyjny prowadzony przez certyfikowanego terapeutę uzależnień Jarosława Skrzypkowskiego. Punkt konsultacyjny znajduje się w Pilchowicach na ulicy Dworcowej 8 (budynek poczty).

Pan Skrzypkowski przyjmuje trzy razy w miesiącu, w środy od godziny 15:00 do 17:00. Numer telefonu: 519 487 979

Punkt konsultacyjny jest przeznaczony dla osób chcących zasięgnąć rady specjalisty w leczeniu uzależnień. Zapraszamy zarówno osoby nadużywające jak i ich rodziny do korzystania z rozległej wiedzy terapeuty. Konsultacje są jak i ewentualna terapia są bezpłatne.

Czwartki - Komisja

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dyżuruje w co drugi czwartek w godzinach 17:00-19:00 pod adresem ul. Dworcowa 8, Pilchowice (budynek poczty, na piętrze). Dyżury prowadzą członkowie komisji

Dyżury komisji są przeznaczone dla osób chcących dowiedzieć się więcej na temat zakresu wsparcia i pomocy świadczonej przez GKRPA. Dyżur komisji to doskonałe miejsce ażeby uzyskać komplet informacji na temat tego w jaki sposób Komisja może uczestniczyć w rozwiązywaniu problemów związanych z nadużywaniem alkoholu lub innych środków zarówno przez osoby uzależnione jak i przez ich rodziny.

W każdej chwili można również skontaktować się z Komisją lub jej członkami za pomocą formularza kontaktowego. Zobacz również nasz kalendarz

Masz pytania lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami, nie czekaj!

UCHWAŁY I DOKUMENTY DO POBRANIA

W tej sekcji znajdziesz ustawy regulujące pracę GKRPA, uchwały rady gminy Pilchowice oraz zarządzenia Wójta w sprawach związanych z komisją.