Gminny Ośrodek Kultury

GOK Pilchowice

Gminny Ośrodek Kultury to instytucja odpowiedzialna za rozwój kulturalno-oświatowy w Gminie. Nie jest to instytucja szkolna  czy też dydaktyczna jednak może realizować zadania z tych dziedzin w formie zajęć pozalekcyjnych.

Większość imprez, wycieczek, warsztatów czy wydarzeń kulturalnych jest realizowana przez GOK. Instytucja ta często współpracuje ze stowarzyszeniami, z GKRPA, OPSem, bilbiotekami oraz urzędem gminy by koordynować zasoby oraz korzystać z własnego budżetu w celu realizacji zadań statutowych. Domy kultury w sołectwach gdzie już zostały otwarte podlegają również pod zwierzchnictwo GOKu. To ważna instytucja odpowiedzialna za bogatą ofertę przyjemnego zagospodarowania wolnego czasu mieszkańców.

Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach

Zespół:

– Waldemar Pietrzak – Dyrektor GOK

– Katarzyna Liszczyna – Główna Księgowa GOK

– Anna Pytlik – Główny Instruktor

– Monika Kustra – Specjalista ds. animacji kulturalnej

 

Adres siedziby:

44-144 Nieborowice, ul. Główna 50

tel. 503 978 654

tel. 32 230 44 99 (księgowość)

e-mail: gokpilch@gmail.com

Masz pytania lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami, nie czekaj!

POZNAJ SKŁAD KOMISJI

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w istniejącym składzie została powołana zarządzeniem Wójta z dnia 16 lutego 2015 roku. W konsekwencji nowego podejścia do kompetencji rad sołeckich członkami Komisji zostali przedstawiciele każdego sołectwa Gminy Pilchowice.